Facebook  Google Plus  Twitter

Студент на годината
 
Разгледай банерите
poslanik2016
zaednovchas
 
lindner immo
 
545
 
bluemarine logo
 
musala logo
 
logo fb
 
National Student House

ЖУРИ

Журито ще бъде в състав от водещи експерти в различни области на образованието, представители на МОН и други министерства, Съвет на ректорите, представители на партньорски НПО организации и представители на бизнеса.
Журито ще определи общо шестнадесет награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България, Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Р. България и Докторант на годината и Студент на годината ‘2018.
Журито ще определи победителите по критерии, които са определени с решение на ИС на Националното представителство на студентските съвети.
*Решението на журито е окончателно и то не подлежи на преразглеждане!
 
СЪСТАВ НА ЖУРИТО:
Все още не е налично!
 
pdf logo Протокол от заседанието на журито /не е наличен/
 • Студент на годината в Р България за 2018 г.
  Журито ще определи победителят “Студент на годината” в Република България за 2018 г. сред дванадесетте най-добри претендента от първа сфера на класификатора.
  След избора на “Студент на годината”, следващият по постижения заема неговото място в съответното направление.

 • Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Р. България за 2018г.
  Журито ще определи победителят “Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Република България” за 2018 г. след класиране на всички постъпили кандидатури.


 • Докторант на годината в Р България за 2018 г.
  Журито ще определи победителят “Докторант на годината” в Република България за 2018 г. след класиране на всички постъпили кандидатури.
 • Чуждестранен студент на годината в Р. България за 2018г.
  Журито ще определи победителят “Чуждестранен студент на годината” в Република България за 2018 г. след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на студента.
 • Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС
  Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България ще определи наградените в съответната сфера.
 
 Важни срокове:
- Студентите/докторантите подават кандидатури на хартиен носител с пратка чрез куриер или Български пощи до 22 ноември 2018 година. Пакетът с документи следва да включва резюме на кандидатурата си (по образец), автобиография (CV по образец) както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най - достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2017 година до 30.09.2018 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане) и декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679.
- Комисия по обработка на подадените документи работи в периода 30 Ноември – 05 Декември 2018 година.
- Журито за определяне на победителите за Национален приз „Студент на годината” заседава в периода 05 Декември - 09 Декември 2018 година.
- Награждаването на номинираните ще бъде през месец Декември 2018 година в София.