РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. 

 • ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на висшето образование в страната като отличи най-добрите студенти и докторанти, които са се изявили чрез участия в международни и национални конкурси, състезания, научноизследователски проекти, доброволческа дейност, спортни изяви, извънаудиторийни занимания и други.

Освен това, конкурсът цели също:
- Да популяризира постиженията на участниците сред българското общество и студентските среди;
- Да приобщи чуждестранните студенти в системата на българското висше образование;
- Да насърчи извършването на доброволческа дейност от страна на студентите;
- Да насърчи и популяризира извънаудиторийните занимания във висшите училища като напр. клубове по интереси, кръжоци, организации и пр.;
- Да положи основите на европейското мислене сред младото поколение;
- Да популяризира постиженията на отличилите се студенти в сферата на работодателите;
- Да постави акцент върху подобряване качеството на висшето образованието в страната;
- Да популяризира студентското самоуправление в Република България;

 • ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите следва:
- да имат  успешно завършен 1.курс;
- да нямат невзети изпити;
- да имат редовни права на учащ (да не са прекъснали, семестриално завършили, отстранени и пр.)
Кандидатът следва да попълни и изпрати следните документи в срок до 04.01.2021 г. :

· Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване (по образец)
· Приложение 2 - Декларация за съхранение и обработка на личните данни (по образец)
· Приложение 3 - Снимка (паспортен формат)
· Приложение 4 - Автобиография (CV по образец)
· Приложение 5 - Документ, удостоверяващ липса на невзети изпити и доказващ успеха от академичната 2019/2020 година (справка от отдел „Студенти”, извлечение от онлайн системата на висшето училище или друго)
· Приложение 6 - Документ, удостоверяващ студентския статус (сканирана студентска книжка, извлечение от онлайн системата на висшето училище или справка от отдел „Студенти”), респективно Заповед за зачисляване за докторантите

Към необходимите документи, кандидатът следва да изпрати и всичко, което може да затвърди представата на журито, че е най-достойният за приза „Студент на годината” /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени, е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2019 г. до 30.11.2020 г. (документи, издадени извън този период, няма да бъдат вземани под внимание при разглеждане).

Изпратените кандидатури се оценяват от жури, което се състои от специалисти, общественици и професионалисти, утвърдили се в конкретните сфери и направления. Обявяването на победителите ще бъде на тържествена церемония, която ще се състои в началото на 2021 година.

 
  • ВАЖНИ СРОКОВЕ

  - Студентите / докторантите подават кандидатури си електронно в срок до 04. януари 2021 г. на имейл: student@npss.bg
  - Комисия по обработка на подадените документи работи в периода 04. – 31. януари 2020 година
  - Журито за определяне на победителите за Национален приз „Студент на годината” разглежда кандидатурите през януари 2021 година.
  - Журито за определяне на победителите за Национален приз „Студент на годината” заседава в началото на 2021 година
  - Награждаването на победителите ще бъде на тържествена церемония в началото на 2021 година в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” при спазване на всички епидемиологични мерки. Церемонията по награждаването ще бъде излъчвана на живо по всички информационни канали на Националното представителство на студентските съвети.

  При възникнали въпроси:
  тел. 0883 431 604
  e-mail: student@npss.bg   

  Организатор на събитието:
  НПСС България
  Координатор: Лидия Даскалова
  София, пл. Народно събрание №10, ет.4
  тел.: 0883 431 604, e-mail: student@npss.bg 

  Регистрирай се за статии и новини от НПСС:
  Имате въпрос? Кликни тук или посети сайта ни за контакти .