РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Заключителният етап на конкурса ще се проведе през месец Декември 2019 година в град София.

 • ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на висшето образование чрез:
1. Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;
2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;
3. Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодателите, често поставени пред труден избор;
4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;
5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;
6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;
7. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

 • ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Студентът трябва да е завършил успешно първи курс. Кандидатурата може да бъде изпратена само чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз "Студент на годината", София 1000, пл. "Народно събрание" №10, НСД, ет.4, стая 411.
Кандидатът изпраща резюме на кандидатурата си (по образец), автобиография (CV по образец) както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най - достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2018 година до 30.09.2019 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане) и декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679.

2. При подаване на кандидатури е задължително да бъде представено и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2018/2019 година и общия успех на студента за всички години.

3. Студентите и докторантите изпращат всички документи до 29 Ноември 2019 година чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз "Студент на годината", София 1000, пл. "Народно събрание" №10, НСД, ет.4, стая 411 във формат *.doc Към приложените документи се добавят и две снимки, една от тях следва да бъде в паспортен формат, които да бъдат качени и на CD или друга преносима памет. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от жури.
4. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от жури.
5. Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония през месец Декември 2019 година.

 

 
  • ВАЖНИ СРОКОВЕ

  - Студентите/докторантите подават кандидатури на хартиен носител с пратка чрез куриер до 29 ноември 2019 година. Пакетът с документи следва да включва резюме на кандидатурата си (по образец), автобиография (CV по образец) както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най - достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2018 година до 30.09.2019 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане) и декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679.
  - Комисия по обработка на подадените документи работи в периода 29 Ноември – 05 Декември 2019 година.
  - Журито за определяне на победителите за Национален приз „Студент на годината” заседава в периода 05 Декември - 10 Декември 2019 година.
  - Награждаването на номинираните ще бъде през месец Декември 2019 година в София.

  При възникнали въпроси:
  тел. 0882 971 001 и 02 4414 990
  e-mail: student@npss.bg   

  Изпращайте кандидатурите на
  НПСС България
  за Конкурс "Студент на годината"
  София, пл. Народно събрание №10, ет.4
  тел.: 02 4414 990, e-mail: student@npss.bg 

  Регистрирай се за статии и новини от НПСС:
  Имате въпрос? Кликни тук или посети сайта ни за контакти .